Aktiviteter

Som medlem i KLK er man velkommen til vores indendørs og udendørs træning, og sociale arrangementer. Desuden tilbyder Københavns Livredderklub at man kan tage sin bassinlivredderprøve mod et prøvegebyr på 95 kr. (lavet om til 100 kr. pr. 1. jan 2017) til Dansk Svømmeunion, som betaler for aflæggelsen af prøven. Medlemsskabet varer en sæson (efterår og forår) og koster 250 kr. i kontingent.
Derudover er der et oprettelsesgebyr på 100 kr. når du melder dig ind.

Indendørs træning

Klubben tilbyder træning i svømmehal følgende dage:
Tirsdag fra 20.50-22 i Emdrup Bad
Fredag fra 18:20-19.30 i Sundby Bad

Til vores indendørs bassintræning består programmerne af et mix af vejrtrækningsøvelser, svømme- og livredningsteknikker. Det er opsynsvagterne til den enkelte træning, der sammen udarbejder dagens program, hvilket betyder at programmerne er meget varierede og at man får lov til at arbejde med et væld af forskellige øvelser. I klubben trækker vi på en alsidig gruppe af medlemmer med forskellige baggrunde, og der er derfor rig mulighed for at dele erfaring med hinanden og at trække på hinandens kompetencer under træningen. I KLK er træneren sparet væk, for at sikre en billigt tilbud til vores medlemmer. Dog er der et krav fra Team Bade og Københavns kommune om, at der skal være en opsynsvagt på kanten under træningen, hvilket betyder at vores medlemmer skiftes til at stå på kanten og holde opsyn. Dette drejer sig typisk om ca. 2-3 gange om af året, hvor du selv skal holde opsyn i 30 min pr. gang. Det er opsynsvagterne til den enkelte træning, der sammen udarbejder dagens program. Adresse til Emdrup bad: Bredelandsvej 20, 2100 København Ø
Adresse til Sundby bad: Sundbyvestervej 50 , 2300 København S

Udendørs træning

Københavns Livredderklub har et samarbejde med Den Blå Foreningsby på Amager strand, hvor vi afholder vores udendørs livreddertræning. Ved den Blå Foreningsby har vi blandt andet rådighed over en surfboat, én surfski, og nogle boards, som vil blive brugt til fælles træning, når vejret tillader det. Udendørs træning arrangeres typisk af medlemmerne selv på klubbens lukkede Facebookgruppe. Adresse til Den Blå Foreningsby: Øresundsstien 7 ,2300 København S

Bassinlivredderprøven

En bestået bassinlivredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i. Formålet med bassinlivredderprøven er at udvikle og teste kompetencer til at udføre livredningstjeneste, som livredder ved bassiner. Det indbefatter, at livredderen kan: informere og vejlede omkring badning ved bassin, overvåge badende i bassiner og udføre redningsoperationer. Man skal melde sig ind i KLK for at kunne tage prøven hos os. Derudover skal man betale et prøvegebyr på 100 kr. til Dansk Svømmeunion, som betaler for aflæggelsen af prøven. Hvis du aldrig har været igennem en sådan prøve tidligere, er det en god idé at møde op til et par træninger før prøven, så du, i uformelle rammer, har mulighed for at stille spørgsmål og evt. få gode råd. Bassinlivredderprøven består af fire dele. Det er en anlægsdel, en formprøve, en redningsdel og en mundtlig eksamination. Prøvens indhold kan ses Bassin livredder prøve Det forventes at prøvens indhold kan udføres på prøvedagen. Københavns Livredderklub afholder som udgangspunkt bassinlivredderprøver fra oktober til januar. De specifikke datoer vil blive meldt ud efter sommerferien 2018. For at komme på venteliste til at tage en bassinlivredderprøve i Københavns Livredderklub skal man sende en mail til kontakt@kbhlivredning.dk.