Medlemsskab i Københavns Livredderklub

Som medlem i Københavns Livredderklub er man velkommen til vores alle vores træninger – både indendørs og udendørs. Vi er et fællesskab, hvor vi synes det er vigtigt at vi har det sjovt med hinanden. Udover vores ugentlige træninger, afholder vi derfor løbende sociale arrangementer! Hvis du har en idé til noget andet der kunne være fedt, så byd endelig ind ☺

Indendørs træning

Vi træner indendørs hver mandag fra 7-8 om morgenen i Hillerødgade Bad. Vi prioriterer at betale en fast træner til at stå på kanten, som kan lave program og hjælpe til træningen, men når det ikke har været muligt at finde en, så er trænerposten en vi hjælpes om, og vi skiftes derfor til at stå på kanten som opsynsvagt. 

Til vores indendørs bassintræning består programmerne af et mix af vejrtrækningsøvelser, svømme- og livredningsteknikker. I klubben trækker vi på en alsidig gruppe af medlemmer med forskellige baggrunde, og der er derfor rig mulighed for at dele erfaring med hinanden og at trække på hinandens kompetencer under træningen.


Adresse til Hillerødgade bad:

Sandbjerggade 35, 2200 København N

Konkurrencer

I Københavns Livredderklub vil vi gerne være med til at støtte op om livredningssporten. Derfor har vi ofte deltaget i DM i konkurrence-livredning både indendørs og udendørs. KLK giver økonomisk støtte ved deltagelse til alle aktive medlemmer i klubben.

Bassinlivredderprøven

For at kunne være opsynsvagt i svømmehallen skal man bruge en bassinprøve. Alle åben-vandlivreddere og kystlivreddere i TrygFonden Kystlivredning og Københavns Kommunes kystlivredningstjeneste har som en del af sin uddannelse bestået bassinprøven. Hvis ikke man har en bassinprøve kan man som medlem tage prøven hos os ved at tage fat i en fra bestyrelsen. Prøven koster 110 kr i prøvegebyr til Dansk Svømmeunion. 

En bestået bassinlivredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i. Formålet med bassinlivredderprøven er at udvikle og teste kompetencer til at udføre livredningstjeneste, som livredder ved bassiner. Det indbefatter, at livredderen kan: informere og vejlede omkring badning ved bassin, overvåge badende i bassiner og udføre redningsoperationer. Du kan læse mere om prøvens indhold her.

Udendørs træning

I Københavns Livredderklub har vi et samarbejde med Den Blå Foreningsby (DBF) ved Amager strand, hvor vi deler opbevaringsrum med andre frivillige foreninger. Her har vi en surfboat, to surfski,  rescue boards, to race SUP’s, nippers til børn, samt race boards til voksne. Fra forår til efterår holder klubben jævnligt fællestræninger arrangeret af klubbens medlemmer. Har man lyst til at træne mere, så foregår træning ved at man forud for træningen laver et opslag/begivenhed på facebook-gruppen, så vi af sikkerhedsmæssige årsager har styr på hvem der er ude. I Københavns Livredderklub træner vi altid mindst to sammen og vi opfordrer til at træninger holdes åbent for alle klubbens medlemmer. Første gang du skal træne ved DBF skal det være med et erfarent medlem, som kan give dig en introduktion til adgang, regler, udstyr og andet. 


Adresse til Den Blå Foreningsby:

Øresundsstien 7, 2300 København S

KLK i udlandet

Takket være klubbens talenter har Københavns Livredderklub været repræsenteret ved både EM og VM i Livredning. På billedet ses vores herrehold deltage i et surfboat stævne i Biarritz i Frankrig.

Kontingent

Dit kontingent på 350 kr. dækker over én sæson som går fra september til august. Du tilmelder dig en ny sæson nedenfor, samt overfører kontingentbetalingen til klubbens bankkonto hos Danske Bank, enten via kontooverførsel eller MobilePay.

KLK's kontooplysninger hos Danske Bank er:

Reg. nr: 9570, konto nr: 12132212 

Mobilepay 62142.

Husk at skrive dit navn ifm. overførslen. Medlemsskaber

Passivt medlem

200 kr. pr. sæson

Hver sæson går fra 1/9-31/8


Er du ude og rejse, eller midlertidig væk fra København, men stadig gerne vil støtte op omkring klubbens fællesskab. Så køb et passivt medlemsskab, hvor du stadig har mulighed for at deltage i sociale arrangementer.

Aktivt medlem 2023/2024

350 kr pr. sæson

Hver sæson går fra 1/9-31/8


Vil du gerne udnytte det fulde medlemsskab og træne med klubben både indendørs og udendørs? Som aktivt medlem kan du benytte dig af alle vores træningsmuligheder, deltage i vores sociale arrangementer og få tilskud til deltagelse ved DM i livredning.