Medlemsskab i Københavns Livredderklub

Som medlem i Københavns Livredderklub er man velkommen til vores alle vores træninger – både indendørs og udendørs. Vi er et fællesskab, hvor vi synes det er vigtigt at vi har det sjovt med hinanden. Udover vores ugentlige træninger, afholder vi derfor løbende sociale arrangementer såsom sommerfester, nytårstaffel, bowlingture og meget andet! Hvis du har en idé til noget andet der kunne være fedt, så byd endelig ind ☺

Indendørs træning

Vi træner to gange om ugen indendørs. Hver mandag fra 7-8 om morgenen i Hillerødgade Bad, samt hver fredag fra 18:20-19:30 i Sundby bad. Vi prioriterer at betale en fast træner til at stå på kanten, som kan lave program og hjælpe til træningen, men når det ikke har været muligt at finde en, så er trænerposten en vi hjælpes om, og vi skiftes derfor til at stå på kanten som opsynsvagt. 

Til vores indendørs bassintræning består programmerne af et mix af vejrtrækningsøvelser, svømme- og livredningsteknikker. Det er træneren eller opsynsvagten til den enkelte træning, der udarbejder dagens program, hvilket betyder at programmerne er meget varierede og at man får lov til at arbejde med et væld af forskellige øvelser. I klubben trækker vi på en alsidig gruppe af medlemmer med forskellige baggrunde, og der er derfor rig mulighed for at dele erfaring med hinanden og at trække på hinandens kompetencer under træningen.


Adresse til Hillerødgade bad:

Sandbjerggade 35, 2200 København


Adresse til Sundby bad:

Sundbyvestervej 50, 2300 København S

Konkurrencer

I Københavns Livredderklub vil vi gerne være med til at støtte op om livredningssporten. Derfor deltager vi hvert år i DM i konkurrence-livredning både indendørs og udendørs. KLK giver økonomisk støtte ved deltagelse til alle aktive medlemmer i klubben.

Bassinlivredderprøven

For at kunne være opsynsvagt i svømmehallen skal man bruge en bassinprøve. Alle åben-vandlivreddere og kystlivreddere i TrygFonden Kystlivredning og Københavns Kommunes kystlivredningstjeneste har som en del af sin uddannelse bestået bassinprøven. Hvis ikke man har en bassinprøve kan man som medlem tage prøven hos os ved at tage fat i en fra bestyrelsen. Prøven koster 110 kr i prøvegebyr til Dansk Svømmeunion. 

En bestået bassinlivredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i. Formålet med bassinlivredderprøven er at udvikle og teste kompetencer til at udføre livredningstjeneste, som livredder ved bassiner. Det indbefatter, at livredderen kan: informere og vejlede omkring badning ved bassin, overvåge badende i bassiner og udføre redningsoperationer. Du kan læse mere om prøvens indhold her.

Udendørs træning

I Københavns Livredderklub har vi et samarbejde med Den Blå Foreningsby (DBF) ved Amager strand, hvor vi deler opbevaringsrum med andre frivillige foreninger. Her har vi en surfboat, to surfski, tre rescue boards, to race SUP’s, 2 nippers til børn, samt 6 race boards. Fra forår til efterår har klubben faste ugentlige træninger arrangeret af klubbens medlemmer. Har man lyst til at træne mere, så foregår træning ved at man forud for træningen laver et opslag/begivenhed på facebook-gruppen, så vi af sikkerhedsmæssige årsager har styr på hvem der er ude. I Københavns Livredderklub træner vi altid mindst to sammen og vi opfordrer til at træninger holdes åbent for alle klubbens medlemmer. Første gang du skal træne ved DBF skal det være med et erfarent medlem, som kan give dig en introduktion til adgang, regler, udstyr og andet. 


Adresse til Den Blå Foreningsby:

Øresundsstien 7, 2300 København S

KLK i udlandet

Takket være klubbens talenter har Københavns Livredderklub været repræsenteret ved både EM og VM i Livredning. På billedet ses vores herrehold deltage i et surfboat stævne i Biarritz i Frankrig.

Kontingent

Dit kontingent på 350 kr. dækker over én sæson som går fra september til august. Du tilmelder dig en ny sæson nedenfor, samt overfører kontingentbetalingen til klubbens bankkonto hos Danske Bank, enten via kontooverførsel eller MobilePay.

KLK's kontooplysninger hos Danske Bank er:

Reg. nr: 9570, konto nr: 12132212 

Mobilepay 62142.

Husk at skrive dit navn ifm. overførslen. 


Er du nyt medlem, skal du melde dig ind i klubben som nyt medlem nedenfor og oprette en bruger i vores administrationssystem Conventus. Herefter skal du overføre oprettelsesgebyret på 100 kr., samt kontingentbetaling på 350 kr.

Medlemsskaber

Passivt medlem

200 kr. pr. sæsonEr du ude og rejse, eller midlertidig væk fra København, men stadig gerne vil støtte op omkring klubbens fællesskab. Så køb et passivt medlemsskab, hvor du stadig har mulighed for at deltage i sociale arrangementer.

Aktivt medlem

350 kr pr. sæsonVil du gerne udnytte det fulde medlemsskab og træne med klubben både indendørs og udendørs? Som aktivt medlem kan du benytte dig af alle vores træningsmuligheder, deltage i vores sociale arrangementer og få tilskud til deltagelse ved DM i livredning.

Bliv nyt medlem

100 kr i oprettelse + 350 kr. pr. sæson


Vil du gerne melde dig ind i Københavns Livredderklub for første gang? Opret dig her for at blive en del af vores træningsfællesskab, hvor du får adgang til alle vores træningsmuligheder, deltagelse i sociale arrangementer, samt tilskud ved DM i livredning.